ישום אסטרטגיות הון אנושי

Eppler Consulting מספקת שירותי יעוץ ארגוני בתחומי מדידה, תגמול ופיתוח של המשאב האנושי. אנו מתמחים בבניית תהליכי הון אנושי ומערכות מדידה ארגוניות, שכר ותגמול יעילים המותאמים לצורכי הארגון ולמטרותיו.

שירותים ופתרונות בתחום אסטרטגיית ניהול ההון האנושי

אנו מספקים מגוון פתרונות יעילים לניהול ההון האנושי – מערכות מדידה ארגוניות ומחקר ארגוני, תגמול והטבות, ואמצעים למיפוי ההון האנושי, אשר נועדו להניע את ארגונך קדימה, לרבות:

  • ארכיטקטורת עיסוקים ומדרוג ארגוני

  • אסטרטגיית ומדיניות שכר ותגמול

  • תוכניות תגמול, בונוסים ותמריצים

  • פתרונות מדידה והערכה

  • יעוץ, ליווי ואימון למשאבי אנוש

  • טכנולוגיה, תקשורת והסברה בתחום משאבי אנוש

  • בחינה ומיזוג של מערכות משאבי אנוש ושכר לאחר רכישות

תהליכי רוחב מותאמי תרבות ארגונית

אנו מסייעים ללקוחותינו בפיתוח וגיבוש תהליכי הון אנושי בהתאם לאסטרטגיית ניהול ההון האנושי, בעיצוב תפיסות התגמול ומדיניות שכר והטבות על מרכיביה השונים (לרבות ניתוחים מושכלים ובניית התהליך הארגוני לבחינה ועדכון מרכיבי התגמול), ובאפיון מבנה ודירוג תעסוקתיים מתאימים, וכן בבניית סל הטבות, ובמיזוג מערכות הון אנושי ושכר לאחר רכישות.

אנו מסייעים בפיצוח אתגרים אסטרטגיים מורכבים ובונים פתרונות מותאמים לארגון שלכם שיקלו עליכם להצליח בצורה המהירה ביותר.

 

תהליכים מוכווני אנשים

הפתרונות שלנו הם חדשניים ואמיצים ויחד עם זאת מבוססים על ניסיון מצטבר במגוון מגזרים. אנו בונים תוכניות שימור והכרה עבור תפקידי ליבה ואנשי מפתח התומכים במערך ניהול הכישרונות, כמו גם תוכניות בונוס לטווח בינוני וארוך, כגון תוכניות לעובדי מכירות ושירות ותוכניות תגמול למנהלים. בתהליך זה אנו מספקים גישה למומחיות הייחודית והראייה האנליטית שלנו. אנו מעצבים תהליכי משוב והערכה המבוססים על הערכה כמותית ואיכותית, ומאפשרים לקשר אותם לתהליכי ניהול ביצועים יעילים ולמערכת התגמולים.

אנו עובדים בשיתוף פעולה אסטרטגי עם מכון גאוס בניהולה של ד"ר שוש שגיא, מכון המחקר הארגוני המוביל שכליו מיושמים ביותר מ-70 ארגונים מרכזיים בישראל, בתחום הובלה, ניתוח והצגה של סקרי תרבות ארגונית, סקרי עמדות עובדים, סקרי תהליכים פנימיים ותהליכי משוב היקפיים.

ההצלחה שלך

שירותי הייעוץ שלנו מתמקדים בנושאים ובהזדמנויות הקריטיים ביותר של לקוחותינו. תכנית אסטרטגית ללא תקשורת והטמעה נכונה משולה למכונית ללא גלגלים. אנו תומכים בעיצוב המסרים והכלים של תוכניות ההון האנושי והתגמול, תוך הנגשת המידע הרלוונטי ושימוש בטכנולוגיה המתאימה ביותר.

לארגונים בינוניים אנו מציעים חבילות ייעוץ מוגדרות ומתן שירותי מיקור חוץ לניהול מערך התגמול. בארגונים גדולים אנו מסייעים למנהלים ולמנהלי משאבי אנוש ומנהלי שכר והטבות לא לטעות בנושאים הרגישים והמורכבים שהם מנהלים.

"מנהיגות הפועלת בענווה ובנחישות, לצד ביצוע של תהליכי משוב והידברות היקפיים ואינטגרטיביים, כמו גם מחויבות לתהליכי שיפור ותקשורת רב-ערוצית מותאמת, תצליח למנוע השלכות של מצבי חוסר קשב בארגון." (ד"ר רפי אפלר-ח'טאב)

פרויקטים

הפרויקטים שלנו מבוצעים במגוון חברות, תוך עמידה בלוח הזמנים הנדרש וביעדי הפרויקט, באיכות הנדרשת, באי חריגה מתקציב ובהשגת שביעות רצון הלקוח. מגוון הפרויקטים נועד לשפר את מצבם התחרותי של ארגונים באמצעות שיפור היעילות והאפקטיביות שלהם.

בין הפרויקטים שזכינו לקחת בהם חלק: בניית מדיניות תגמול והטבות וטווחי שכר בחברה מובילה גדולה, הובלת סקרי תרבות ארגונית ואקלים ארגוני במגוון חברות, תכנון מערך מדדים ויעדים ארגוניים הנגזר מחזון החברה ומחובר למודל תגמול המעודד מצוינות, ואבחון תרבות ארגונית במסגרת תהליך הערכת מנהלים בחברת הייטק גלובלית.

דוגמאות לפרויקטים

גיבוש מדיניות שכר ותגמול | פיתוח והטמעת מודלים של שכר, תמריצים ושימור לעובדי מכירות ושירות | פיתוח ויישום טכנולוגיות לניהול והנגשת מידע בעולמות משאבי אנוש | גיבוש מדיניות פרישה והובלת תהליכי צמצום ארגוניים בכל היבטי התהליכים | גיבוש מדיניות תגמול ותהליכי שכר ובונוסים | בניית מודל בונוס שנתי מבוסס ביצועים למנהלים | הובלת תהליך סקרי עמדות ותרבות ארגוניים ותהליכים ארגוניים נגזרים | פיתוח מודל למיפוי, ניהול והעלאת ערך ההון האנושי בקבוצת חברות | מיזוג מערכות התגמול של חברות כחלק מתהליכי אינטגרציה שלאחר מיזוג | גיבוש מדיניות relocation לחברה גלובלית | מתן פתרונות שכר והטבות בארגון מאוגד (הסכמי עבודה קיבוציים) | מדידת תרבות ארגונית בתהליך מדידה והערכה של קבוצת חברות, על בסיס סקר עמדות עובדים וערכים ארגוניים | ייעוץ וליווי מנהלים בתחומי משאבי אנוש | עיצוב מערכת מדדים ויעדים ארגוניים הנגזרים מחזון החברה ומחוברים למודל תגמול | ייעוץ למנהלי משאבי אנוש בנושאי שכר ותגמול | ניתוח ואבחון ארגוני המבוססים על עמדת עובדים וסקר שביעות רצון עובדים, ותהליך הערכה היקפית 360° | ניתוח ועיבוד סקרי ממשקים ושירות פנים-ארגוני, סקרי עמדות עובדים ותרבות ארגונית | אבחון ארגוני על בסיס מחקר ומדידה ארגוניים ופיתוח מודלי מדידה ארגוניים.